Όροι συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Ποιός μπορεί να δηλώσει Υποψηφιότητα

Στα WebX Awards μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα που δραστηριοποιούνται, σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν ή προμηθεύουν επιχειρήσεις στο χώρο του web development – web design ή συμμετέχουν επικουρικά σε τέτοιες διαδικασίες (communications agencies, consulting κ.λπ.).
Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί.
Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες.

Υποβολή των Υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι τις 14/12/2016 να έχουν ολοκληρωθεί τα παρακάτω:

 • Να συμπληρωθεί η online αίτηση υποβολής των υποψηφιοτήτων στο site των βραβείων: www.webxawards.gr
 • Nα γίνει η κατάθεση του συνολικού ποσού συμμετοχής στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα σας υποδείξουμε και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: fkiourtsidakis@boussias.com

Ζητούμενα Υποψηφιότητας:
Στην online αίτηση Υποψηφιότητας θα σας ζητηθεί να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:

 • Περιγραφή και Στοιχεία Υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)
  Περιγράψτε το έργο, τους σκοπούς που εξυπηρετεί (επικοινωνιακούς, στρατηγικούς, επιχειρηματικούς κ.ο.κ.), τον τρόπο που εξυπηρετεί τα ζητούμενα του brief και πως ανταποκρίθηκε, τις ιδιαιτερότητές του, τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του, τα αποτελέσματα/οφέλη που προέκυψαν καθώς και την πληρότητα στην εκτέλεσή του. Παράλληλα, αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους το έργο πιστεύετε ότι θα πρέπει να βραβευθεί, στη συγκεκριμένη κατηγορία που συμμετέχει. Σε περίπτωση υποψηφιότητας πλατφόρμας, αναφέρετε τα στοιχεία χρήσης της εφαρμογής/πλατφόρμας. Για να θεωρηθεί πλήρης η υποψηφιότητα θα πρέπει το έργο να είναι ενεργό στο web και όπου αναφέρονται αποτελέσματα να υπάρχουν ποσοτικά στοιχεία.
  Χρησιμοποιείστε απλό κείμενο (Plain Text). Στο κείμενό σας μπορεί να περιλαμβάνεται link (π.χ.: http://www.webxawards.gr).
 • Link
  Το ενεργό URL του έργου σας (π.χ.: http://www.webxawards.gr).
 • Screenshot
  Screenshot του έργου σας (αρχείο .jpg έως 3ΜΒ)

Κόστος Υποψηφιότητας

Κόστος Υποψηφιότητας: 200€ + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 5 Υποψηφιοτήτων (1 δωρεάν): 800€ + 24% Φ.Π.Α.
Πακέτο 8 Υποψηφιοτήτων (2 δωρεάν): 1.200€ + 24% Φ.Π.Α.
Πακέτο 11 Υποψηφιοτήτων (3 δωρεάν): 1.600€ + 24% Φ.Π.Α.

Σημ.: Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία δικαιούται 2 δωρεάν προσκλήσεις για την τελετή απονομής των βραβείων.

Αξιολόγηση των Υποψηφιοτήτων

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την κριτική επιτροπή, θα πραγματοποιηθεί από το ενεργό URL του έργου, από το κείμενο και επικουρικά από το screenshot που οι ίδιες οι εταιρείες έχουν υποβάλει στην online αίτηση υποψηφιότητας. Η διοργάνωση και η κριτική επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τυχόν ελλιπή στοιχεία των υποψηφιοτήτων. Μετά την αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής, η διοργάνωση των βραβείων θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.


Κριτήρια Αξιολόγησης:
 • Πληρότητα & Ποιότητα στην Εκτέλεση του Έργου
 • Αποτελέσματα & Οφέλη που Προέκυψαν (ποσοτικά στοιχεία)
 • Καινοτομία & Διαφοροποίηση από τον Ανταγωνισμό
 • Web Design (Aesthetics – Functionality)
 • UX (User Experience)
 • Λειτουργικότητα
 • Navigation / Structure
 • Mobile Presence

Διοργάνωση

Boussias Communications

Official Publication

marketingweek