Κατηγορίες & βραβεία

Aναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

A’ Ενότητα: Best of Web Presence

A.1 Corporate Web (Web Sites Per Industry)

Αφορά στις συνολικά καλύτερες εταιρικές παρουσίες στον Παγκόσμιο Ιστό (Corporate Web Sites) ανά επιχειρηματικό κλάδο.

A.1.1 Fashion

A.1.2 Auto / Moto

A.1.3 B2B

A.1.4 Beauty & Cosmetics

A.1.5 Financial Services

A.1.6 FMCG

A.1.7 Technology / Telecommunications

A.1.8 Leisure / Entertainment

A.1.9 Retail

A.1.10 Tourism / Travel

A.1.11 Food & Drink

A.1.12 Other

A.2 Brand Web (Web Sites Per Industry)

Αφορά στις καλύτερες παρουσίες μάρκας ή προϊόντος στον Παγκόσμιο Ιστό (Brand Web Sites) ανά επιχειρηματικό κλάδο.

A.2.1 Fashion

A.2.2 Auto / Moto

A.2.3 B2B

A.2.4 Beauty & Cosmetics

A.2.5 Financial Services

A.2.6 FMCG

A.2.7 Technology / Telecommunications

A.2.8 Leisure / Entertainment

A.2.9 Retail

A.2.10 Tourism / Travel

A.2.11 Food & Drink

A.2.12 Other

A.3 Campaigns & Web

Αφορά στις συνολικά καλύτερες παρουσίες στον Παγκόσμιο Ιστό (Web Sites), που αποτέλεσαν δομικό μέρος μίας ευρύτερης Καμπάνιας προϊόντος ή υπηρεσίας.

A.3.1 Fashion

A.3.2 Auto / Moto

A.3.3 B2B

A.3.4 Beauty & Cosmetics

A.3.5 Financial Services

A.3.6 FMCG

A.3.7 Technology / Telecommunications

A.3.8 Leisure / Entertainment

A.3.9 Retail

A.3.10 Tourism / Travel

A.3.11 Food & Drink

A.3.12 Other

A.4 Services & Utilities Web Sites

Αφορά στις συνολικά καλύτερες παρουσίες στον Παγκόσμιο Ιστό (Web Services Sites, Web Platforms), που χαρακτηρίζονται από την παροχή εξειδικευμένων web υπηρεσιών (Directories, Aggregators, Price Comparison Sites, Marketplaces κ.λπ.).

A.4.1 Marketplaces

A.4.2 Directories

A.4.3 Games

A.4.4 Communities

A.4.5 Guides

A.4.6 Radio & Broadcasts

A.4.7 Community

A.4.8 Employment

A.4.9 Start Ups

A.4.10 Games

A.4.11 Other

A.5 Events / Organizations / Non Profit Sites

Αφορά συνολικά καλύτερες παρουσίες στον Παγκόσμιο Ιστό (Web Sites), που προβάλλουν Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, Φορείς, Οργανισμούς και Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, Εκπαίδευση, Εκδηλώσεις (Εμπορικές ή μη), Τέχνη και Πολιτισμό (Μουσεία, Οργανισμοί), Χώρους εκδηλώσεων, Αυτοαναφορικά sites δημόσιων προσώπων.

A.5.1 Charity / Non Profit

A.5.2 Public Sector

A.5.3 Education

A.5.4 Art / Culture

A.5.5 Self Promotion

A.5.6 Venues

A.5.7 Events

B’ Ενότητα: Design – Functionality – Technology

Αφορά στην ανάδειξη των καλύτερων έργων όσον αφορά συγκεκριμένα δομικά χαρακτηριστικά του web. Το κάθε έργο θα κριθεί και θα αξιολογηθεί με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες της κάθε ξεχωριστής κατηγορίας χωρίς φυσικά να παραβλέπεται η συνολική του παρουσία.

B.1 Best Visual Design

B.2 Best UX

B.3 Best UI

B.4 Best Functionality

B.5 Navigation / Structure

B.6 Experiential

B.7 User Interaction

B.8 Best Use of Video

B.9 Best Use of Game Mechanisms

B.10 Content

B.11 Technical Achievement

B.12 Re-Design

Διοργάνωση

Boussias Communications

Official Publication

marketingweek